06
wrz

Materiały przewodzące prąd

Materiały przewodzące prąd
Są to urządzenia którymi można opracowywać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tu elektrodrążenie, prasmet działają na tak zwanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa wskazuje. Jest to technika polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Zaliczana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu drobnych części w skutku czego powstają tak nazywane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia towaru przez wyładowania elektryczne. Bazowym instrumentem do takiego postępowania są elektrody. Jest to szczegół urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują też w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe czy również lampy elektronowe. Do zwykle spotykanych sposobów obróbki elektroerozyjnej kategoryzowane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Różnice pomiędzy nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Koronną zaletą takiej obróbki jest możliwość przeróbki niemal że każdego materiału przewodzącego prąd.

Ciekawe wpisy tematyczne:

Comments are closed.